Deze website: © 2011 infowebsite.nl . Alle rechten voorbehouden. De gehele inhoud van deze website (www.infowebsite.nl) is eigendom van  infowebsite.eu, mits anders vermeld. Niets van deze website mag worden vermenigvuldigd of gepubliceerd zonder voorafgaande toestemming van de makers / rechthebbenden. Fouten onder voorbehoud.  Infowebsite.eu en de sitemaker zijn niet aansprakelijk voor eventuele onjuistheden op deze website Mocht u toch onjuistheden aantreffen, laat het dan graag even weten. Disclaimer-Copyright sitemap Made with MAGIX(Xara) Teksten of wel foto’s .Plaatsing hebben een korten looptijd. Rechten kunnen bij het plaatsen kunnen niet ontleend worden. Wij nemen geen verantwoording voor het ingezonden werk We houden ons het recht voor ongepaste materialen c.q. dienstverlening te weigeren zonder kennisgeving en verantwoording. Copyright Alle foto's of wel schilderijen of delen van deze voorstellingen mogen niet gecopieërd of wel gereproduceerdnog tentoongesteld  worden met daar aanverbonden rechten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de maker(s) Foto's  welk verkocht of wel gegeven  zijn door de auteur, daar dienen kenmerken en bronvermelding  altijd op aanwezig te blijven. Rechten volgens auteurswet, zie o.a. art. 25 a  " vaderschapsrechten "  blijven hier gelden. Dit eveneens voor de foto's zonder kenmerken welk door de auteur op CD of DVD zijn gezet, of wel CD /DVD met één recht vermelding op één der foto's is aangegeven, ook  het via internet verkregen materiaal. Bij misbruik auteursrechten, kan het gemiddeld tot Twee-duizend- Euro of meer per geval belopen voor materiële en immateriële schade.